Proserpina // Zlata

Dress Zlata by Milamira

Flowers: Tatiyana Podolskaja
MUAH: Anastasiya Raevskaya
Decor: BONRENOM
Idea and planning: Svetlana Strizhakova

zlata-prozerpina-01

zlata-prozerpina-02

zlata-prozerpina-03

zlata-prozerpina-04

zlata-prozerpina-05

zlata-prozerpina-06

zlata-prozerpina-07

zlata-prozerpina-08