Spring In Love // Icidora

Dress: Icidora by Milamira
Photo: Masha Shalayeva
Model: Natalya Tsvetkova

 

spring-in-love-icidora-milamira-bridal-01

spring-in-love-icidora-milamira-bridal-02

spring-in-love-icidora-milamira-bridal-15

spring-in-love-icidora-milamira-bridal-03

spring-in-love-icidora-milamira-bridal-10

spring-in-love-icidora-milamira-bridal-05

spring-in-love-icidora-milamira-bridal-06

spring-in-love-icidora-milamira-bridal-13

spring-in-love-icidora-milamira-bridal-08

spring-in-love-icidora-milamira-bridal-09

spring-in-love-icidora-milamira-bridal-11

spring-in-love-icidora-milamira-bridal-04

spring-in-love-icidora-milamira-bridal-12

spring-in-love-icidora-milamira-bridal-14

spring-in-love-icidora-milamira-bridal-16